Skip to main content

Gizlilik Politikası

Teva Halka Açık İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

Bu gizlilik ve çerez bildirimi (“Bildirim”), Teva (Teva İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) (“Teva”) ve iştirakleri tarafından sağlanmıştır. Tüm Teva iştiraklerinin bir listesine aşağıdaki internet sitesinden erişebilirsiniz: http://www.tevapharm.com. Teva, bu Bildirimde “Teva”, “biz”, “bize” ve “bizim” olarak anılır.

Teva, Site’yi ziyaret edenlerin ve tüm ilgili veri sahiplerinin gizliliğine saygı duyar ve bu kişilerin kişisel bilgilerinin korunması konusunda taviz vermez. Bu Bildirim, https://www.teva.com.tr/ internet sitesinin ve genel olarak Teva’nın veri toplama, aktarım, işleme, kullanım ve güvenlik uygulamaları konusunda ilgileri aydınlatmak amacı ile oluşturulmuştur.

Geçerlilik: Eylül 2019

Bu Bildirimde kullanılan tanımlar

"Kişisel veriler", 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nunda tanımlandığı şekilde, sizi tanımlamak için kullanılan verileri ifade eder.

"Teva", Teva İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ifade eder.

"Site", https://www.teva.com.tr'yi ifade eder.

Veri Sorumlusu”,Tarafınıza ait kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Teva tarafından bu Bildirimde belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Teva'ya, bu Bildirimde topluca "biz", "bize" ve "bizim" terimleriyle atıfta bulunulabilir.

“Kanun”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Bu Bildiriminin Kapsamı

Bu Bildirim, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı açıklar. Haklarınıza ve bunları nasıl kullanacağınıza ilişkin daha fazla bilgiye “Topladığımız Bilgiler” bölümünde yer verilmiştir.

Bu Bildirim, bizimle iletişime geçmek için kullandığınız Site, telefon, mektup veya e-posta yoluyla ya da diğer yollarla toplanan kişisel verilerin işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Teva, bizimle veya temsilcilerimizle etkileşime geçildiğinde sağlık çalışanları hakkında kişisel veri toplar.

Teva, ayrıca bazı üçüncü kişi veri kaynaklarından, özellikle de sağlık çalışanlarının kamuya açık kayıtları, yayımlanmış bültenler ve etkinlik materyalleri gibi kamunun erişebileceği kaynaklardan; ve sağlık çalışanlarının veya bunların işverenlerinin internet sitelerinden de kişisel veri toplar. Teva, sağlık sektörüne ilişkin kendi bilgi birikimini artırmak amacıyla özellikle üçüncü kişi veri sağlayıcılarını da kullanır. Bu veriler, mesleki pozisyonunuz/pozisyonlarınız, yeterlilikleriniz, uzmanlığınız, işvereniniz, tecrübeniz, yayımlarınız ve mesleğinizle ilgili diğer bilgileri de kapsar.

Teva ile tedarikçi olarak temasa geçtiğiniz veya Teva tedarikçisinin personeli olduğunuz takdirde, adınız, kimlik numaranız, profesyonel bağlantılarınız, banka hesabı detaylarınız ve ilgili diğer bilgiler ile finansal bilgiler de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işleriz.

Bu Bildirim, yan etki (advers olay) bildirimi ya da kalite bildirimine ilişkin verilerin toplanmasını kapsamamaktadır. Bu konuda gerekli bilgilendirme, özellikle Teva'nın Farmakovijilans ve Kalite için ayrıca hazırlanan spesifik aydınlatma metinlerinde yer almaktadır.

Teva, Sitemizle bağlantılı diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarından veya uygulamalardan sorumlu değildir. Ayrı gizlilik politikaları kapsamında faaliyet gösteren, Teva veya Teva'ya bağlı şirketleri tarafından ayrı gizlilik politikaları kapsamında işletilen diğer internet siteleri ile de bağlantılarımız mevcuttur. Bu sitelerin gizlilik politikalarını inceleyerek bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını anlayabilirsiniz.

Topladığımız bilgiler

Sitemizi kullandığınızda veya bizimle iletişime geçtiğinizde sizinle ilgili kişisel verileri toplayabiliriz. Topladığımız kişisel veriler, kullandığınız hizmetlere bağlı olarak:

 • ad; 
 • e-posta adresi; 
 • telefon numarası; 
 • adres; 
 • IP adresi; ve 
 • yaptığınız sorgulama ile ilgili bilgileri içerir. 

Birçok durumda, Siteye gönderdiğiniz bilgiler aracılığıyla veya bizimle iletişim kurduğunuzda bu bilgileri kendiniz sağlıyor olacaksınız. Yan etki ve kalite bildirimlerinizi size ayrıca iletilen kanallar yolu ile Teva’ya aktarmanızı rica ediyoruz.

Buna ek olarak, Teva, kendi internet sitelerini ziyaret etmeden önce ziyaret etmiş olduğunuz ve daha sonra ziyaret edeceğiniz internet siteleri hakkında otomatik olarak bilgi toplayabilir. Teva, ziyaret ettiğiniz sitenin bölümleri, kullandığınız tarayıcı türü ve siteye eriştiğiniz saatler hakkında da bilgi toplar. Ancak toplanan bu bilgiler sizi tanımlamak için kullanılmaz.

Ayrıca menfaat çatışmasına ilişkin denetimler bakımından ilgili olduğunuz takdirde, meşru menfaatlerimizi sürdürmemiz için, özellikle aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek adına kişisel verilerinizi işleriz:

 • Bir Teva çalışanı tarafından Teva ile olası bir menfaat çatışmasıyla ilgili olduğunuzun tespit edilmesi halinde, menfaat çatışması kapsamında denetim ve değerlendirmeleri yerine getirebilmek ve bunların kayıtlarını sağlayabilmek; ve
 • Menfaat çatışmasını gidermek için uygun bir aksiyon alabilmek.

Eğer bir sağlık çalışanıysanız, ayrıca aşağıda sayılanlara tabi olarak kişisel verilerinizi işleriz:

 • Kanun tarafından gerekli bulunduğu halde rızanızla tarafınızla irtibata geçmek veya diğer hallerde Teva ürünleri ya da etkinlikleri ile ilgili tarafınıza bilgi sağlamak amacıyla;
 • Meşru menfaatlerimizi sürdürmek amacıyla, özellikle de:
  • Tarafınızla olan ilişkimizi geliştirmek ve sürdürmek ve sağlık sektörünü daha iyi anlamak için;
  • Kanun tarafından rızanın arandığı haller hariç, tarafınızla irtibata geçmek veya diğer hallerde Teva ürünleri veya etkinlikleri hakkında size bilgi sağlamak için;
  • Uzmanlığınız ve mesleki ilgi alanınız doğrultusunda sizinle olan iletişimimizi uyarlamak için;
  • Sitelerimize ilişkin kullanımınızı, ilgi alanlarınızı ve tecrübelerinizi, temsilcilerimizden gelen tüm aramalar veya ziyaretler doğrultusunda bilgi toplayarak analiz edebilmek için;
  • Sizi sempozyum, kongre, seminer, tartışmalara çağırmak ve piyasa araştırması, bilimsel işbirliği veya araştırma yürütmek gibi eğitim, bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerini yerine getirmek ve takip etmek için;
  • Tarafınızla herhangi bir kişisel hizmet sözleşmesi yapmadan önce, mesleki uzmanlığınızın ve tecrübenizin anılan hizmet için tanımladığımız ihtiyaca uygun olup olmadığını denetlemek için (bazı durumlarda bu yasal bir yükümlülüktür); ve
  • Satın aldıklarınız ile, piyasa tercihleriniz ve (uygun düştüğü halde) ilgili internet sitelerimizi nasıl taradığınız da dahil olarak sizden toplayacağımız diğer bilgileri değerlendirmek için.
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla;
  • Tarafınızla herhangi bir kişisel hizmet sözleşmesi yapmadan önce, mesleki uzmanlığınızın ve tecrübenizin anılan hizmet için tanımladığımız ihtiyaca uygun olup olmadığını denetlemek için.
 • Tarafınızla bir sözleşme yaptığımız takdirde, sözleşmenin kurulması ve/ veya ifası amacıyla; özellikle de:
  • Böyle bir sözleşme kapsamında siparişlerinizi yönetmek ve size ödemede bulunmak gibi tarafınıza olan herhangi bir borcumuzu yerine getirmek için; ve
  • Sipariş ettiğiniz ürünlere, yönelttiğiniz sorulara veya gönderdiğiniz şikayetlere ilişkin siparişleri, soruları ve şikayetleri yönetebilmek için.

Eğer tedarikçi veya tedarikçi personeliyseniz, aşağıdakilere tabi olarak kişisel verilerinizi işleriz:

 • Hizmetlerinizin sağlanmasına ilişkin yapılacak ödemeleri düzenlemek de dahil, tarafınızla olan sözleşmemizi yerine getirebilmek amacıyla;
 • Meşru ticari menfaatlerimizi sürdürebilmek amacıyla, özellikle de:
  • Sizinle olan ticari ilişkimizi yönetebilmek için;
  • Ticareti ve tedarikçi sözleşmelerimizi planlamak, yürütmek ve denetlemek için;
  • Piyasa araştırması için;
  • Kötüye kullanıma ilişkin suçlamaları araştırmak için; ve
  • Birleşme ve devralma kapsamında Teva’nın gerçekleştirdiği işlemlerin ayrıntılı değerlendirmesini yapabilmek için.

Eğer bir çalışan adayıysanız, internet sitemizdeki bilgi formunu doldurarak ileteceğiniz kişisel verilerinizi, aşağıdakilere tabi olarak işleriz;

 • Rızanızı alarak, global İK işlemleri başlatabilmek ve sizi global uygulama sürecine yönlendirmek ve sağlayabileceğiniz herhangi bir hassas veriyi (yani iştirak üyeliği) işlemek amacıyla. Daha detaylı bilgi, iletişim formu kapsamında sağlanmıştır.

Ayrıca, kişisel verilerinizi genel olarak aşağıdakilere tabi olarak işleriz:

 • Sizden istenecek herhangi bir rızada belirtildiği şekilde, rızanızı almak suretiyle;
 • Teva veya Teva çalışanları hakkındaki herhangi bir sorunuz veya şikayetinizle ilgilenmek amacıyla (meşru menfaatlerimiz arasında bulunur);
 • Yasal, idari, farmakovilijansa ve uyumluluğa ilişkin şartları sağlayabilmek, özellikle de idari organlar tarafından talep edilen bilgilere cevap verebilmek amacıyla;
 • Şeffaflık ve ifşa yükümlülükleri veya hediye karşıtı yükümlülükler de dahil tüm yasal ve iç düzenlemeye ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla (meşru menfaatlerimiz veya yasal yükümlülüklerimiz arasında bulunabilir);
 • Tıbbi bilgi taleplerini yönetmek ve cevap vermek amacıyla (meşru menfaatlerimiz veya yasal yükümlülüklerimiz arasında bulunabilir); ve
 • Uyuşmazlık çözümü, yasal talepler, uyumluluk ile Teva tarafından gerekli bulunan araştırmaya yönelik ve düzenleyici amaçlarla bağlantılı olarak (bu bilgilerin yasal süreçler veya yargılama ile bağlantılı olarak ifşa edilmesi de dahil) verileri kullanmak için (meşru menfaatlerimiz veya yasal yükümlülüklerimiz arasında bulunabilir).

Tarafınızla bir sözleşme yapmak veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel veri topladığımız durumlarda bu zorunludur; bu bilgi olmaksızın sözleşme yapmamız mümkün olmaz ya da size veya üçüncü kişilere karşı yasal yükümlülüklerimizi (zorunlu raporlama, vergi ve muhasebe gibi) yerine getirmemiz engellenebilir. Diğer tüm durumlarda talep edilen kişisel verilerin sağlanması isteğe bağlıdır, ancak bu belirli hizmetleri edinmenizi veya bu amaçlar için bilgilerin gerekli olduğu belirli faaliyetlerde yer almanızı engelleyebilir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak Topluyoruz?

Özel nitelikli kişisel verileriniz dışındaki kişisel verilerinizi, işbu Bildirim kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda

 • Kanun madde 5/2 (c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle, ve/veya
 • Kanun madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle, ve/veya
 • Kanun madde 5/2 (d) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle, ve/veya
 • Kanun madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle

toplamakta, işlemekte ve yurt içinde üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Bu veri işleme ve aktarma faaliyetleri yukarıda belirtilen hukuki dayanaklar uyarınca yapıldığından bunlar için açık rızanıza ihtiyaç bulunmamaktadır.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı ise, Kanun madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak ya da Kanun madde 9/2 uyarınca gerekli izinlerin ve taahhütlerin alınması şartı ile yapılmaktadır.

Bilgilerinizi nasıl kullanırız ve paylaşırız

Topladığımız kişisel verileri işleyerek şunları yaparız: 

 • İçeriği sürekli olarak geliştirebilmek ve performansı ölçebilmek için sitemizin kullanımını analiz ederiz; 
 • İletişim sağlarız; örneğin sorgulamalarınızı veya internet siteleri aracılığıyla ilettiğiniz diğer irtibatlarınızı yanıtlarız, kalite, yan etki gibi konularda taleplerinizi alırız ve gerekli aksiyonları alırız;
 • Yasal, düzenleyici gereksinimleri ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak adına kullanırız; 
 • Sitemiz, ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında herhangi bir şikâyet olup olmadığını araştırırız;
 • Site idaresini gerçekleştirir ve size daha iyi hizmet verebilmek için planlama yapar ve müşteri hizmetleri sağlarız;
 • Özellikle de internet sitelerimizin kullanımı ve sizinle olan iletişimimizi optimum hale getirmek ve uyarlamak için meşru ticari menfaatlerimizi sürdürürüz.

Teva, barındırma (hosting), bakım ve analiz gibi belirli alanlarda bize yardımcı olması için üçüncü bir tarafın hizmetlerinden faydalanabilir. Bazı durumlarda, bu üçüncü taraflar bilgilerinizi alabilir. Bununla birlikte, Teva, bir Veri Sorumlusu olarak daima bilgilerinizin kullanımını kontrol edecek ve gerekli sorumluluğu alacaktır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği:

Teva’ya aktardığınız kişisel verileriniz aşağıdakilerle paylaşılabilir:

 • Çalışanlarımız (özellikle işçiler ve danışmanlarımız), profesyonel danışmanlarımız ve acentelerimiz;
 • Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Türkiye’de yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar, tedarikçilerimiz, tedavinizin yürütülmekte olduğu kamu veya özel sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları. 

Ayrıca, Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, Kanun madde 9/1 uyarınca, açık rızanıza dayanarak ya da Kanun madde 9/2 uyarınca;

 • Teva’nın dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere;
 • Teva tarafından hizmet/ destek/ danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına
 • Teva’nın global bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere aktarılabilecektir.

Zaman zaman Siteyi yönetmek ve geliştirmek, eğilimleri analiz etmek ve geniş demografik bilgiler toplamak için toplu bilgileri kullanabiliriz. Bu bağlamda, Teva'nın bu bilgileri üçüncü taraflara aktarabileceğini lütfen unutmayınız.

Çerezler ve ilgili izleme teknolojileri

Site Üzerinde Çerezlerin Kullanımı

Teva sizin hakkınızda bilgi toplamak ve çevrimiçi tercihlerinizi saklamak için çerezleri kullanır. Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilen az miktarda bilgi içeren metin dosyalarıdır. Çerezler, bu internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde buraya geri gönderilir: Bu, internet sitesinin cihazınızı tanımasını sağladığı için kullanışlı bir fonksiyondur. Çerezler ile ilgili sorularınız varsa ve daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edin. Bu arada Teva, sitede aşağıdaki çerez kategorilerini kullanır:

Kategori 1: Kesinlikle Gerekli Çerezler

Bu çerezler Sitenin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin tarafınızdan yapılan ve gizlilik tercihlerinizi ayarlamak, oturum açmak veya formları doldurmak gibi hizmet talebi teşkil eden eylemlere yanıt olarak belirlenir. Tarayıcınızı bu çerezleri engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak bu durumda Sitenin bazı bölümleri çalışmayacaktır.

Kategori 2: Performans Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarıyla ilgili bilgi toplamaktadır. Örneğin Teva, müşterilerin Siteye nasıl girdiğini, Sitede nasıl gezindiğini ve Siteyi nasıl kullandığını anlamamıza yardımcı olmak ve gezinme, kullanıcı deneyimi ve pazarlama kampanyaları gibi gelişime açık alanları belirlemek için Google Analytics çerezlerini kullanır. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler bir arada olduğu için anonimdir. Bunlar yalnızca sitenin çalışma biçimini iyileştirmek için kullanılır.

Kategori 3: İşlevsellik Çerezleri

Bu çerezler, Sitedeki işlevselliği ve kişiselleştirmeyi geliştirmek için ayarlanmıştır. Bu çerezler yaptığınız seçimleri hatırlar (dil seçenekleri gibi). Bunlar daha sonra seçimlerinize daha uygun bir deneyim sunmak ve siteye yaptığınız ziyaretleri daha özgün hale getirmek için kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler anonim hale getirilebilir ve diğer internet sitelerindeki göz atma etkinliklerini takip edemezler.

Zaten bilgisayarınızda bulunan herhangi bir çerezi silmek isterseniz çerezlerin saklandığı dosyanın veya dizinin nasıl bulunacağına ilişkin talimatlar için internet tarayıcınızdaki yardım ve destek alanına bakınız.

Çerezleri silme veya kontrol etmeyle ilgili bilgiler için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Çerezlerimizi sildiğinizde (veya gelecek çerezleri devre dışı bıraktığınızda) sitenin belirli alanlarına veya özelliklerine erişemeyebilirsiniz.

Saklama süresi:

Çerezleri doğrudan yerleştirdiğimiz yerde, genellikle çerezlerden toplanan bilgileri en fazla 6 ay saklarız.

Bilgilerinizi nasıl saklıyoruz ve haklarınızı nasıl koruyoruz

Yürürlükteki yasalar izin verdikçe kişisel verileriniz işleme amacı ile orantılı olarak, ölçülü şekilde işlenir ve saklanır sizden kişisel verilerinizi değiştirmemize veya kaldırmamıza yönelik bir talep gelmedikçe hakkınızda toplanan tüm bilgileri işleme amacının gerektirdiği ölçüde hukuka uygun şekilde muhafaza ederiz. 

İstediğiniz zaman info@teva.com.tr adresinden bize ulaşabilir, kişisel bilgilerinizi inceleyebilir, düzeltebilir, güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Tarafımıza iletilen talepler en kısa sürede incelenerek tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

Bu bağlamda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, bize aşağıdaki konularda başvurabilirsiniz;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek;
 • Veriler işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etmek;
 • Kişisel verilerin işlenmesinin amacını ve verilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek;
 • Kişisel verilerin aktarıldığı yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü tarafların kim olduğunu öğrenmek;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda düzeltme talebinde bulunmak;
 • Yasalarca belirlenen çerçevede kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini talep etmek;
 • Özellikle otomatikleştirilmiş sistemler vasıtasıyla gerçekleştirilen kişisel veri analizinde, zararınıza olan herhangi bir sonuca itiraz etmek;
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle kişinin zarara uğraması durumunda tazminat talep etmek.

Güvenlik

Teva, kişisel verilerinizin kazara kaybedilmesine, yetkisiz erişimine, kullanımına, değiştirilmesine veya ifşasına karşı koruma sağlamak için gerekli önlemleri alır. Veriler, SSL şifrelemesi kullanılarak güvenli bir şekilde aktarılır ve güvenli sunucularımızda saklanır. Buna ek olarak, erişim kontrolleri, sıkı fiziksel güvenlik ve sağlam bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarının da olduğu ek güvenlik önlemleri alırız. Bütün bunlara rağmen internet açık bir sistemdir ve Teva, yetkisiz üçüncü şahısların bu önlemleri hiçbir zaman aşmayacağını veya kişisel bilgilerinizi uygun olmayan amaçlarla kullanmayacağını garanti edemez.

Uluslararası aktarımlar

Teva, global bir şirkettir ve 6698 sayılı Kanunun 9. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca bilgileriniz bilgisayar teknik alt yapılarının yurt dışında tutulması ya da yurt dışında mukim tedarikçiler ile çalışılması vb. sebepler ile ayrıca şirketler topluluğuna veri akışı sağlanabilmesi, verilerin tek merkezde tutulması gibi sebepler ile Türkiye dışına aktarabilir. Bu bağlamda, aktarımın gerçekleştirileceği yabancı ülke yeterli bir koruma seviyesine sahipse kişisel verileriniz hukuka uygun şekilde aktarılabilir. Teva, yeterli düzeyde koruma sağlanamaması halinde, yurt içi ve yurt dışındaki veri sorumluları, yazılı olarak yeterli bir koruma düzeyi sağlama taahhüdünde bulunursa ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izni alınmak kaydı ile, veya açık rızanızın alınması kaydı ile kişisel verilerinizi uluslararası kapsamda hukuka uygun şekilde aktarılabilir. Teva, bilgilerinizin yurt dışına aktarılması halinde dahi bu bilgileri eşit düzeyde korumak için gereken çabayı gösterir ve gerekli önlemleri alır.

Bu Bildirimde yapılan değişiklikler

Bildirimimiz herhangi bir şekilde değişirse Teva, bu sayfaya bildirimin güncellenmiş bir sürümünü koyacaktır. Bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmek, hangi bilgilerin toplandığından, Teva'nın bu bilgileri nasıl kullandığından ve bilgilerin ne şartlarda diğer taraflarla paylaşılacağından haberdar olmanızı sağlar.

İletişim Bilgisi

Bu bildirim veya kişisel bilgileriniz ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz varsa lütfen info@teva.com.tr adresine e-posta göndererek ya da +90 216 656 67 00 nolu telefonu arayarak bizimle iletişime geçiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili talepleriniz olması halinde, kimliğinizi doğrulamak amacı ile sizden kimlik vb belgeleri isteme hakkımız saklıdır.