Teva, kendisini toplumlarımızın, yani içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumların ve dünyanın her yerinde sağlık hizmetlerini iyileştirme hedefimizi paylaşan toplumların genel sağlığını iyileştirmeye adanmıştır.