Çoklu Kronik Hastalıklar

Birden fazla kronik hastalığa yönelik çözümlerin ortaya çıkarılması.

Sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla ve hastalarla devam eden görüşmelerimizde, ortaya çıkmakta olan bir küresel sağlık sorununu belirledik: çoklu kronik hastalıklar (MCC). MCC’ler, iki veya daha fazla kronik hastalığın olması ile karakterize edilir. Bu kronik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar gibi çoğunlukla bulaşıcı değildir, ancak tüberküloz ve insan bağışıklık yetmezliği virüsü gibi bazı bulaşıcı hastalıkları da içerir.

Çoklu kronik hastalıkları (MCC) yönetme yükünün artması, tedavinin karmaşıklığını artırmakta, sağlık hizmeti maliyetlerini katlanarak artırmakta ve en önemlisi bireyleri, bakıcıları, toplumları ve sağlık sistemlerini etkilemektedir 01.

Çok sektörlü ortaklıklar sayesinde Teva, somut sonuçları hedef alan kanıta dayalı bakım programlarının tasarımını ve uygulanmasını destekleyerek MCC’nin üzerine eğilmeyi taahhüt etmektedir. Birlikte çalışarak, MCC olan insanların ve bakıcılarının yaşam kalitesini iyileştirme ve aynı zamanda bireylere ve topluma sağlık maliyetlerini düşürme potansiyeline sahibiz.


Referanslar

  1. Back to contents.

    Kaynak: Çoklu Kronik Hastalıklar: Küresel Durum, https://www.tevapharm.com/files/docs/Teva_MCC_Report.pdf