Türkiye'de TEVA

Teva, yüksek ARGE yatırımları ve geniş molekül portföyü sayesinde, faaliyet gösterdiği pazarlarda yenilikçi tedavi olanaklarını insan sağlığının hizmetine sunmaktadır.

Türkiye, Teva’nın en büyük coğrafi bölgesi olan Büyüme Pazarları’nın 5 odak ülkesi arasındadır. Bu durum, Teva’nın Türkiye pazarına tedavi olanakları sunmak konusundaki tutkusunun bir göstergesidir.

Teva 2007 yılında bir Türk firması olan Med İlaç'ı satın alarak Türkiye pazarına girmiştir. Bu tarihten beri, dünya standartlarında üretilen eşdeğer ve yenilikçi ürünleri Türk tıbbının kullanımına sunmaktadır.

Biz Teva Türkiye’de her günümüzü kaliteli tedavi olanaklarını ulaşılabilir hale getirmek için çalışarak geçiriyoruz. Yenilikçi Odağımızle yeni tedavi imkanları yaratıyor ve daha geniş kitlelerin bu tedavi olanaklarına erişimini artırmak için çalışıyoruz. Teva’nın geniş ürün portföyünden pazarın ihtiyacına yönelik seçtiğimiz yenilikçi ürünleri Türk tıbbının hizmetine sunuyoruz.