Teva Türkiye'de Kariyer

Teva Türkiye olarak, rekabet ortamında farkı yaratanın, çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle insan kaynakları olarak; sektörümüzde yaşanan gelişmeleri takip eden, sürekli gelişimi yaşam biçimi haline getirmiş insan kaynağı oluşturmayı hedefliyoruz.

Şirketimizde, çalışanlarımızın bireysel gelişimlerine ve eğitim planlamalarına hassasiyetle yaklaşıyoruz. Uluslararası platformda uygulanan pek çok küresel insan kaynakları sistemlerini, ülkemizde yerelleştiriyor ve kullanıma sunuyor ve çalışanlarımıza çağdaş ve geniş vizyona sahip bir insan kaynakları yaklaşımı sunuyoruz.

Kısacası, insan kaynakları olarak Teva Türkiye'de çalışanlarımıza sadece sözde değil, sistemlerle desteklenmiş, içselleştirilmiş seviyede önem veriyoruz. Her günümüzü, çalışanlarımızı bilgi çağının gerektirdiği yeni bilgilerle nasıl donatabileceğimizi, yeteneklerinin gelişimine nasıl katkıda bulunabileceğimizi, organizasyonumuzu nasıl geliştireceğimizi, kariyer hedefleri doğrultusunda gelişimlerini ve yükselmelerini nasıl sağlayacağımızı düşünüyoruz.

Bize katılmak ister misiniz?