Seçme ve Yerleştirme

İşe alım sürecimizin amacı organizasyonumuzdaki açık pozisyonlar için gerekli yetkinliklere ve mesleki bilgi, becerilere sahip üretken, gelişim odaklı, değişime hızlı ayak uydurabilen, stratejik düşünebilen, pozitif bakış açısında sahip yetkin kişileri bünyemize kazandırmaktır.

Bu süreç, İnsan Kaynakları Bölümü ve açık pozisyonu olan bölümlerle birlikte koordineli olarak yürütülmektedir. Amaç, şirketimizdeki sinerjinin devamına katkıda bulunacak adayları bünyemize katmaktır.

Doğru işe alım için birçok eleman temin kaynaklarından (örn. İnternet, gazete ilanları, üniversiteler ile işbirliği, danışmanlık firmaları vb.) faydalanılmakta olup işe alım süreçlerimiz en doğru kararı alabilmek adına farklı araçlarla desteklenmektedir.