Performans Gelişimi

Tüm yıl izlenen performans parametreleri ile hedeflerin gerçekleştirme oranları yöneticiler tarafından takip edilmekte, çalışanlara koçluk yapılmakta ve çalışanların yıl sonu performans değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

İş hedefleri haricinde kurumsal kültürümüzün ve pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda ortak davranışsal yetkinlikler de aynı süreç kapsamında değerlendirilmekte ve geri bildirimler yapılmaktadır.

Performans değerlendirmelerinin sonucunda çalışanlarımızın gelecek dönem ücretleri belirlenmekte, gelişim planlarına ve potansiyellerin belirlenmesine girdi sağlanmaktadır.