Türkiye

Ürün Kataloğu

Genito-üriner sistem

SİLDEGRA 50 mg Film Tablet

Form

Film Tablet

Etken Madde

Sildenafil

Ticari Şekil

4 Tablet