Türkiye

Ürün Kataloğu

Onkoloji

LONQUEX 6 mg/0.6 mL enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

Form

Kullanıma Hazır Dolu Enjektör

Etken Madde

Lipegfilgrastim

Ticari Şekil

1 Enjektör