Türkiye

Ürün Kataloğu

Onkoloji

LEUCOVORİN-TEVA 300mg/30ml i.v./i.m. enjeksiyonluk çözelti içeren Flakon

Form

Flakon

Etken Madde

kalsiyum folinat

Ticari Şekil

1 Flakon