Nöropatik Ağrı

Nöropatik ağrı genellikle doku hasarı gibi ağrıya sebep olabilecek bir neden olmadan, sinir sistemindeki sinirlerin doğrudan hasar görmesiyle ortaya çıkan ağrıdır. Sinirlerin hasar görmesi sonucunda oluşan bu ağrı uzun sürelidir. Hastalar nöropatik ağrıyı genellikle yakıcı, batıcı, bir şey saplanır ya da elektrik çarpar gibi şeklinde tariflemektedirler.

Çok şiddetli olabilen, uzun süreli olabilen nöropatik ağrı, doku hasarı gibi sebeplerle oluşan ağrılardan farklı olarak, alışılagelmiş ağrı kesici ilaçlara yanıt vermez.

Nöropatik ağrı, sinir sistemindeki sinirlerin hasar görmesine yol açan bir çok durumda ortaya çıkmaktadır. Bu durumların en sık görülenleri:


- Diyabet (şeker hastalığı)
- Böbrek yetmezliği,
- Enfeksiyon hastalıkları (zona gibi)
- Çeşitli damar hastalıkları,
- Alkolizm,
- Kanser,
- HIV enfeksiyonu (AIDS hastalığı),
- Multipl skleroz hastalığı,
- Kemoterapi sonrası ağrı,
- Trafik kazaları veya düşmeler sonrası sinir sisteminde oluşan hasara bağlı olarak oluşan ağrı,

Bazen doku hasarına bağlı oluşan klasik ağrı ile nöropatik ağrı aynı anda görülebilir. Üstelik bazı kanser türlerinde olduğu gibi her iki ağrı aynı sebepten de ortaya çıkabilir. Belirtilen hastalıkların çoğunun daha fazla görüldüğü yaşlı hastalarda nöropatik ağrı da daha sık görülür. Toplumda görülme sıklığı genellikle % 1-2 seviyesindedir. Şeker hastalığına bağlı gelişen nöropatik ağrı ise gelişmiş ülkelerde en sık görülen nöropatik ağrı sebebidir.

Nöropatik ağrı tanısının konulmasında hastanın uzun süreli ağrı, batma, yanma, karıncalanma gibi şikayetleri yönlendiricidir. Ayrıca hekimin yaptığı muayene ile elde ettiği kas gevşekliği, his değişikliği gibi bulgularda tanı konulmasını kolaylaştırır. Nöropatiden şüphelenilen durumlarda EMG (elektromiyografi) gibi testlerden de faydalanılır.

Uygun durumlarda altta yatan hastalığın tedavi edilmesiyle, ağrının da dinmesi beklenir. Örneğin tedavi edilebilir bir kanser türünde, kanserin tedavi edilmesi, kansere bağlı gelişen nöropatik ağrının kontrol altına alınmasında fayda sağlar.

Nöropatik ağrı sinir hücrelerinin harabiyetinden kaynaklandığı için alışılagelmiş ağrı kesici ilaçlara yeterince yanıt vermez. Ancak günümüzde etkili ve güvenilir tedavi yöntemleri bulunmaktadır.