Merkezi Sinir Sistemi

Teva, Merkezi Sinir Sistemi (MSS) bozukluğu olan hastaların ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak ilaçlar sunmayı taahhüt eder.

Merkezi sinir sistemi (MSS) bozukluklarının tedavisinde global bir lider olan Teva, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli ülkelerde nörolojik ve nörodejeneratif bozukluk, ağrı ve uyku bozukluğu olan hastaların tedavisine yönelik ürünler sunmaktadır.

Teva'nın Global Özel İlaçlar grubu, karşılanmamış ihtiyaçlara cevap verecek tıbbi çözümler bulmak ve geliştirmek için Ar-Ge organizasyonumuzla yakın işbirliği halinde çalışmaktadır. Ürün portföyünü hareket bozuklukları dahil nörodejeneratif hastalıkları, baş ağrısı ve migrene yönelik yenilikçi çözümleri ve sosyal sorumluluk yaklaşımıyla geliştirilen ağrı tedavilerini kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik ticari planlar uygulama aşamasındadır.

MSS Hastalıklarıyla Kıyasıya Mücadele Ediyoruz

Merkezi Sinir Sistemi (MSS), bütün çalışmalarımızın merkezinde duruyor. Görme, duyma, yürüme, konuşma, tat ve koku alma, düşünme ve hareket etme kabiliyetimizi yöneten merkezi sinir sistemi, vücudumuzla ilgili her şeyi belirliyor.

Yeni Hedefler, Yeni Tedaviler

MSS, hayatımızı yönetiyor. MSS hastalıkları ise hayatları mahvediyor. Bu hastalıklar, üzerinde en çok düşündüğümüz konuların başında geliyor. Beyin ve MSS bozukluklarının ardındaki biyolojik mekanizmalar hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey var. Ancak, ilerleme kaydediyoruz ve bilgimiz her geçen gün artıyor.

Bu bilgiyi kavrayışa, kavrayışı da tedavilere dönüştürmek için yorulmak bilmeden çalışıyoruz.

Bir dizi MSS hastalığına bağlı hasta ihtiyaçlarını ve toplumsal gereksinimleri karşılamak amacıyla yeni ilaç ve tedavilerden oluşan odaklanmış bir ürün hattı geliştiriyoruz.

Multipl skleroz (MS) gibi hastalıkları, nörodejeneratif hastalıkları, ağrı ve migreni tedavi etmek için sürekli olarak yeni hedefler ve yaklaşımlar arıyoruz.

Toplumun En Büyük Sorunu

Nörodejeneratif hastalıkların prevalansında devasa bir artışla karşı karşıyayız. MS, Alzheimer, Parkinson (PD) ve Huntington hastalığı (HD) gibi yıkıcı hastalıkların 2030 yılına kadar %30-50 artması bekleniyor.

Nörodejeneratif hastalıklar her yaştan insanı etkiliyor ve tüm yaş gruplarında artış gösteriyor. Ancak, katkıda bulunan bir faktör öne çıkıyor: yaşlanan toplumumuz.

Dünyada 60 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranı 1950'de %8'ken 2050'de üç katına çıkarak %22'ye ulaşması bekleniyor.

Nörodejeneratif Hastalık Yükü

Hem hastalar hem de aileleri için fiziksel, mali ve duygusal açıdan yıkıcı olan nörodejeneratif hastalıklar çok ciddi bir yük oluşturuyor. Sadece ABD'de Alzheimer hastalığının doğrudan maliyetinin yılda 200 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor; küresel gayrisafi yurt içi hasılanın %1'i demansın etkileri nedeniyle tüketiliyor.

Umut Var

Doğru istikamette ağır ama emin adımlarla ilerliyoruz. Altta yatan biyoloji ve fizyolojiye dair bilgimiz ciddi ölçüde artmış bulunuyor. Ayrıca, bilim ve teknolojideki ilerlemeler bize hastalara hastalık progresyonunun çok daha erken bir aşamasında tanı koyma imkanı veriyor. Bu da araştırmalarımıza yön veriyor ve hastalığın seyrini değiştirebilecek yeni tedavi paradigmalarının bulunmasını mümkün kılıyor.

Bunun bir örneği Alzheimer, HD, MS ve PD hastalıklarının patogenezinde benzer mekanizmaların etkili olduğunu ve çakışan yolakların bulunduğunu anlamış olmamız. Bu da bize hedef veriyor.

ABD'de MSS Alanında Çalışan En Büyük Şirket

Teva, MSS hastalıklarının tedavisinde önemli bir oyuncudur. MS, PD ve uyku bozukluklarında dünya lideri olan tedaviler geliştirdik ve piyasaya sürdük. Ayrıca ağrı, migren ve çeşitli nörodejeneratif hastalıkların tedavisiyle ilgili bazı kilit soruların cevaplanmasına yönelik bir dizi heyecan verici programımız var.

Bu alandaki çalışmalarımızın temeli, Teva'nın benzersiz yapısının doğasında var olan güçtür. Araştırmalarımızı, jenerik ve özel ilaç portföylerimiz (hem küçük moleküller hem de biyolojik ürünler) sayesinde sahip olduğumuz bilgiyi, uygulama sistemi olanaklarımızı ve diğer gelişmiş teknolojilerimizi en iyi şekilde entegre ediyoruz. Böylece, hastaların ve toplumun karşılanmamış olan önemli ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen geniş ve zengin bir ürün hattı elde ediyoruz.

Ne Üstünde Çalışıyoruz?

Mevcut standart MS tedavisini iyileştirmenin yanı sıra yeni yaklaşımlar geliştirmek için çalışıyoruz. Özellikle, hastalığın progresyonunu yavaşlatmaya yönelik nöroprotektif bir strateji oluşturmak istiyoruz.

Aynı zamanda, HD tedavisinde çığır açabilecek, umut veren iki yönlü bir programımız var.

Etkili ağrı tedavilerine yönelik ihtiyaç için, opioid suiistimali gibi önemli bir soruna odaklanan heyecan verici bir platformumuz bulunuyor. Bu suiistimal, etkili ağrı yönetimini son derece olumsuz etkilemektedir.

Ayrıca, osteoartrit ve nöropati ile ilişkili ağrının tedavisine yönelik yeni bir hedef olan yeni bir Nav1.7 inhibitörü geliştiriyoruz.

Bunların yanı sıra, bir migren franchise'ı geliştirerek bu yıkıcı hastalığın akut ve kronik yönleri için sınıfının en iyisi yönetim sunmayı amaçlıyoruz.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir...