Hasta Güvenliği

Odağımızda Hasta Güvenliği Var
Hasta güvenliği, yaptığımız her işin odak noktasıdır ve temel ilkelerimizden biridir. Bütün ilaçlarımız, ilacın yaşam döngüsünün her aşamasında titiz bir güvenlilik takibinden ve değerlendirmesinden geçirilir.
Ödünsüz Taahhüt

İlaçlarımızın fayda ve risklerini açıklama konusunda mutlak şeffaflık ilkesine bağlıyız ve dünyanın her yerindeki sağlık makamlarıyla tam bir uyum içinde çalışıyoruz.

Odağımızin güvenliliğini sağlamak için tüm önlemleri almamıza rağmen, ne kadar güvenli ve etkili olsa da her ilaç bazen öngörülmemiş yan etkilere (olumsuz veya olumlu) neden olabilir ve hem hekimlerin hem de hastaların iyi düzeyde bilgi sahibi ve dikkatli olması önemlidir. Bir ilacın faydaları, olası risklere karşı değerlendirilmeli ve ilaç reçete etme kararı, hastaların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarına ve tercihlerine dayandırılmalıdır.

Güvenlilik Uzmanlarımız

Farmakovijilans bölümündeki güvenlilik uzmanlarımız bir Teva tıbbi ürününün veya cihazının kullanımıyla ilişkili potansiyel güvenlilik risklerini izlemekten, belirlemekten, analiz etmekten ve bildirmekten sorumludur.

Farmakovijilans ekibimiz:

 • Araştırma aşamasında çalışmalarda aktif olarak görev alır ve advers olayları toplayarak klinik kullanımda ilaçların güvenliliğini izler.
 • Advers olayların etkin bir biçimde toplanması, değerlendirilmesi ve önlenmesi için kullanılan, bildirilen tüm yan etkileri içeren gelişmiş bir veri tabanı tutar.
 • Hastalar, bakım verenler veya sağlık profesyonelleri tarafından bildirilen yan etkileri aktif şekilde inceler ve düzenleyici makamlara raporlar.
 • Bir ilaç piyasaya sürülür sürülmez, karmaşık teknikler, veri analizi ve klinik takdirini kullanarak yeni bir risk olasılığını belirler.
 • Düzenleyici makamlar tarafından sürekli olarak izlenir.
 • Hasta güvenliğini sağlamak için harici danışman gruplarından yararlanır.
 • Piyasadaki Teva ürünleriyle yürütülen çalışmalarda güvenliliğin izlenmesinde yer alır.
Güvenlilik Verilerini Nasıl Topluyoruz?

Bir ilaç piyasaya sürüldükten sonra hekimler, hastalar, sağlık ekipleri ve diğer bakım verenler yan etkiler ve güvenlik endişeleri bildirebilir. Bunlar doğrudan bize ya da yerel makamlara bildirilebilir. Kuruluşumuz içinde güvenlilik verilerinin etkin bir biçimde toplanması için bütün çalışanlarımız farmakovijilans eğitimine tabi tutulur.

Ayrıca, toplanan tüm güvenlilik verilerinin analiz edilmesi için aktif şekilde önlem alıyoruz:

 • Sinyal Saptaması - Olası yeni güvenlilik sorunlarının belirlenmesi için her ürünün güvenlilik profilinin analiz edilip değerlendirildiği periyodik bir inceleme
 • Periyodik Güvenlilik Güncelleme Raporu - Resmi makamlara sunulan ve güvenlilik verileri ile risk-fayda profili analizini içeren kapsamlı bir rapor
 • Risk Yönetim Planı - Belirli bir ürünün güvenlilik profiline göre, Teva, belirlenmiş ve potansiyel riskleri ve advers olayları izlemek, en aza indirmek veya önlemek için ek faaliyetler önerir.

Hastaların ve bakım verenlerin herhangi bir ilacımızla ilişkili olabilecek yan etkiler yaşamaları halinde bizimle iletişime geçmelerini veya hekimlerine başvurmalarını bekliyoruz. Yerel iletişim bilgileri pek çok ilaç paketimizin üzerinde bulunabilir.

İlaç Güvenliliği ve Siz

İlaçlar iyileşmenize, hastalıktan korunmanıza veya bir hastalıkla ilişkili semptomları azaltmanıza yardımcı olabilir. Bir ilacın doğru ve güvenli kullanımı, faydaları ve potansiyel yan etkileri hakkında daha fazla bilgi edinerek, sağlık ekibinizle yaptığınız görüşmelerde aktif bir katılımcı olabilirsiniz.

Bilgili bir hasta olmanın pek çok yolu vardır:

 • İlacınızdan neler bekleyebileceğinizi hekiminize sorun: ne gibi yan etkiler olabilir, takip amaçlı bir test veya izlem gerekecek mi, ne zaman iyileşme bekleyebilirsiniz
 • Etiketi okuyun ve talimatları izleyin. Ciddi ve önemsiz yan etkilerle ilgili uyarılara dikkat edin. İlaçların karıştırılmasıyla ve ilaçları kullanırken bazı faaliyetlerden kaçınılmasıyla ilgili talimatlara dikkat edin. Yan etkilerin çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini unutmayın.
 • İlacınızı tanıyın - Aldığınız tüm ilaçların adını, dozajını ve tedavi ettiği hastalıkları bilin.
 • Sağlık geçmişinizi bilin - Önceki alerjileriniz, hassasiyetleriniz veya yaşadığınız yan etkiler konusunda hekiminizi bilgilendirin.
 • Reçetenizdeki zamanlama ve dozaj talimatlarına uyun - Tereddüt veya endişeleriniz olursa hekiminize danışın.
 • Bir ilacın vücudunuz ve zihniniz üstündeki etkilerini takip edin. Varsa değişiklikleri not edin ve hekiminize danışın.