Teva, Toplum Sağlığını İlgilendiren Zika Virüsüne Müdahale Ediyor

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) tarafından Latin Amerika'da “bütün ülkeleri endişelendiren ve toplum sağlığını ilgilendiren acil durum” ilan edilen Zika virüsüne (ZIKV) karşı Teva’daki fonksiyonlar arası çalışma etkili bir müdahale olarak değerlendirilmeye devam ediyor.

Brezilya'daki önemli sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yapan Teva ve Uluslararası Çocuk Nörolojisi Derneği (ICNA), Zika virüsünün Güney Amerika'daki yıkıcı etkilerini azaltmaya yardımcı olmak amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik bir dizi öğretici konuşma ve eğitim atölyesi başlatıyor.

Brezilya, yüksek enfeksiyon seviyesiyle ve mikrosefali (anormal derecede küçük kafa) ve diğer doğum kusurlarıyla doğan bebeklerin sayısındaki ciddi artışla boğuşan bir ülke olması sebebiyle bu pilot projeye ev sahipliği yapacak ideal ülke olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü ve PAHO'nun öncelikleri olan Tespit Et, Önle ve Müdahale Et ile uyuşan “Zika'ya Hayır: Acil Duruma Karşı Birlikte Mücadele” başlıklı program şunları kapsamaktadır: Genel nüfusun virüsün semptomları ve etkileri hakkındaki bilgisini arttırmak için atölyeler doğrudan hastalarla ve ailelerle çalışan sağlık çalışanlarını hedef alıyor. Teva Brezilya, Ağustos ortasında saygın çocuk nörolojisi uzmanları ile ilk atölyeleri gerçekleştirdi. Atölyeler Eylül ve Ekim aylarında devam edecek.

Projenin sonunda 1500'ün üzerinde sağlık çalışanının, ve yaklaşık 2,5 milyon doğum öncesi ve doğum sonrası kadın Zika hakkında yeterli ve güncel bilgileri almış olacak.

ICNA Başkanı Dr. Ingrid Tein konuyla ilgili şunları söylemektedir: “Konjenital mikrosefalisi olan bebeklerde ZIKV'nin teşhisi hakkında farkındalık yaratmaya ve konjenital ZIKV'nin sebep olduğu birden fazla nörolojik komplikasyonla baş edebilmek için gereken tıbbi altyapı hakkında çocuk nörolojisi uzmanlarına önemli bilgiler vermeye, ayrıca transvers myelit, Guillain-Barre sendromu veya diğer nörolojik komplikasyonlarla hastaneye gelen bebeklerde ve çocuklarda doğum sonrası bulaşan ZIKV için yapılan testlerdeki şüphe endeksini arttırmaya kararlıyız.”