Teva, Intel ile İşbirliği Yaparak Huntington Hastalığı Semptomlarının Kesintisiz Ölçümü ve Analizi İçin Giyilebilir Teknoloji ve Makine Öğrenimi Platformu Geliştirecek

Platform, hastalığın progresyonu ve tedavinin etkileri hakkındaki anlayışı geliştirmeyi amaçlıyor
Teva, Huntington hastalığı (HD) için kullanıma yönelik bir giyilebilir cihaz ve makine öğrenimi platformu geliştirmek amacıyla Intel Corporation ile işbirliği yaptı. Platform, hastalık progresyonunu daha iyi anlamak ve tedavinin daha iyi değerlendirilmesini sağlamak adına günlük yaşamı etkileyen önemli semptomları devamlı izleyip analiz edecek.
Teva, Intel ile işbirliği yaparak bu yeni teknoloji platformunu devam etmekte olan Faz 2 Open-Pride HD Çalışması altındaki bir alt çalışmada ilk defa kullanıma sokacak. Bu kapsamda hastalardan bir akıllı telefon kullanmaları ve genel fonksiyonlarıyla hareketlerini devamlı ölçecek olan algılama teknolojisiyle donatılmış bir akıllı saat takmaları istenecek. Bu veriler, Intel tarafından giyilebilir cihazlardan gelen verilerin analiz edilebilmesi için özel olarak geliştirilen bulut tabanlı bir platforma kablosuz ve kesintisiz bir şekilde aktarılacak. Daha sonra patentli algoritmalar bu verileri neredeyse gerçek zamanlı bir biçimde motor semptom şiddetini belirten nesnel puanlara dönüştürecek. Yıl sonuna doğru başlayacak olan çalışma, ABD ve Kanada'daki merkezlerde yapılacak.

Bu işbirliği, Intel'in hareket tespiti için matematiksel analiz ve algoritma geliştirme kabiliyetleriyle birlikte Teva'nın HD tedavileri ve araştırmalarındaki derin bilgi birikimi ve tecrübesinden faydalanacak. HD, tedavi seçeneklerine büyük ihtiyaç duyulan, semptomların doktorlara, hastalara ve bakım verenlere anlamlı ve müdahale edilebilen geri bildirim sağlayacak şekilde kesintisiz olarak uzaktan değerlendirilip nicelendirilebilmesi için yenilikçi yöntemler gerektiren yıkıcı bir hastalıktır.

“Bu önemli projenin amacı, Huntington hastalığının hasta üzerindeki etkileri hakkında kesintisiz ve nesnel veriler sunmak ve bunun bir uzantısı olarak tedavinin hastanın yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini net bir biçimde anlayabilmektir” diyor Teva Global Ar-Ge Başkanı Michael Hayden. “Semptomların ölçümü, şu an ağırlıklı olarak hasta doktorla görüşmeye gittiğinde yapılan gözlemlere dayanıyor. Bu teknoloji, bizlere artık kesintisiz izleme yapabilme fırsatı sunuyor. Bu eşsiz teknoloji, gelecekteki HD çalışmalarına katkıda bulunabilir.”

Huntington hastalığı hakkında
Huntington hastalığı (HD), koordine ve kontrol edilemeyen hareketler, bilişsel bozulma ve davranışsal ve/veya psikolojik problemlerle karakterize edilen ölümcül ve nörodejeneratif bir hastalıktır. HD semptomlarının klasik başlangıcı tipik olarak orta yaşlarda görülür, ancak hastalık çocuklarda ve yaşlılarda da ortaya çıkabilir. HD, kora adı verilen istemsiz anormal kıvranma hareketlerinin en yaygın genetik sebebidir.

HD, gen mutasyonu aracılığıyla ebeveynden çocuğa geçen genetik bir hastalıktır. HD'si olan bir ebeveynin her bir çocuğuna HD geninin geçme olasılığı %50'dir. Eğer HD geni çocuğa geçmezse, çocukta hastalık görülmez ve çocuk geni sonraki nesillere aktaramaz. Hastalık, HD genini alan kimselerde eninde sonunda ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Huntington hastalığı batı ülkelerinde her 100.000 kişiden 5 ila 7'sini etkilemektedir.