Katılım Ve Çeşitlilik

Saygı en temel değerlerimizden biridir ve aynı zamanda katılım ve çeşitlilik yaklaşımımızın temelini oluşturur. Cinsiyet, etnik köken, yaş veya diğer farklılıklardan bağımsız olarak tüm bireylere saygı gösteriyor, değer veriyor ve tüm bireyleri dahil etmeye çalışıyoruz.

Gittikçe küreselleşen ve yeni pazarlarda ilaçlara erişimi arttırmaya çalışan bir şirket olarak, kadrolarımızda çeşitlilik Teva'nın başarılarının devam etmesi için önemlidir. Süreçlerimiz ve organizasyon kültürümüzde çeşitlilik ve katılımı korumanın yenilik düzeyimizi arttıracağına, hasta ihtiyaçları konusunda içgörülerimizi iyileştireceğine, çalışan geliştirme uygulamalarımızı iyileştireceğine ve nihayetinde Teva'ya rekabet avantajı sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle, 2013 yılında hem hastalar hem ortaklar üzerindeki etkimiz dahil olmak üzere performansımızı arttırması için tasarlanan yeni bir Katılım ve Çeşitlilik (I&D) Stratejisi başlattık.

Bu strateji, herkes için katılım ve güçlendirmeyi kapsayan katılımcı bir iş kültürü oluşturma hedefimizi desteklemek üzere tasarlanmıştır. Açık diyalog ve fikir alışverişini teşvik eden, çalışanlarımızın yargılanmadan katılabileceğini ve sesini duyurabileceğini hissettiği ve hiç kimsenin kişisel olarak en iyisini yapmasının engellenmediği bir ortam yaratmak için çabalıyoruz.

Teva Katılım ve Çeşitlilik Stratejisi

Kurum içi ve dışı paydaşlarla araştırmayı ve belirli pilot girişimleri takiben, 2014 yılının başlarında Kuzey Amerika'da yeni stratejimizi uygulamaya koyduk. Yöneticileri katılım ve çeşitliliğe öncelik verme konusunda teşvik etmek için, farklı perspektifler, deneyimler ve arka planlardan oluşan ekiplere yatırım yapmanın işletme için neden iyi olduğunu gösteren güçlü bir "Katılımda ROI" oluşturduk. Aynı zamanda, her fonksiyonun en büyük etkiye sahip alanlara odaklanmasına olanak tanıyan esnek bir uygulama modeli sağladık. Sonuç olarak, amacımız I&D stratejisini dünya genelinde genişletmenin yanı sıra farklı türlü tedarikçileri istihdam etmeye resmi bir yaklaşım getirmektir.