Teva ve Londra Üniversitesi Akademisi, Nörodejeneratif Hastalıklarda Yeni bir Yaklaşımın Ortaya Çıkarılmasının Amaçlandığı Benzersiz Bir Beyin Görüntüleme Çalışmasına Başlıyor

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE ve TASE:TEVA) ve Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) bugün modern beyin görüntülemenin kilit biyomarkerler ile birleştirildiği, nörodejeneratif hastalıklarda enflamasyonun rolünün daha iyi anlaşılmasının ve erken tanı ve tedavisinde potansiyel olarak yeni bir yaklaşımının geliştirilmesinin amaçlandığı benzersiz bir çalışmanın başlangıcını duyurdu.

KUDÜS--(BUSINESS WIRE)--19 Kasım 2015-- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE ve TASE:TEVA) ve Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) bugün modern beyin görüntülemenin kilit biyomarkerler ile birleştirildiği, nörodejeneratif hastalıklarda enflamasyonun rolünün daha iyi anlaşılmasının ve erken tanı ve tedavisinde potansiyel olarak yeni bir yaklaşımının geliştirilmesinin amaçlandığı benzersiz bir çalışmanın başlangıcını duyurdu.

Alzheimer Hastalığında Merkezi Mikroglial Aktivasyon Markerlerinin Pilot Boylamsal Çalışması (PADMMA), belirli nörodejeneratif hastalık semptomları olan kişilerde PET görüntüleme kullanılarak merkezi sinir sisteminde (MSS) mikroglia olarak adlandırılan spesifik bir hücre türünün prevalansı ve aktivasyon modelinin değerlendirileceği 20 hastada yapılan iki yıllık bir çalışmadır. BK Başbakanı David Cameron tarafından öncülük edilen BK Hükümeti'nin Demans Zirvesini takiben yapılan Teva'nın demans araştırmasına olan bağlılığının kilit bir göstergesidir.

Nörodejenerasyon alanında enflamasyonun rolü büyük önem taşır. En yıkıcı nörodejeneratif hastalıkların bazılarının sonucu olan nöronal fonksiyon bozukluğunda rol oynar. Mikroglia nöro-enflamasyonda merkezi bir rol oynar ve güvenilir mikroglial aktivasyon biyomarkerlerinin ve zaman içindeki değişikliklerinin tanımlanması, nöro-enflamasyonun yeni bir terapötik hedef olduğu tedavi çalışmaları geliştirmede bizim için önemli bilgiler sağlayacaktır.

DRC Bilişsel Bozukluklar Kliniğinde Danışman Nörolog ve Klinik Lider olan Dr Cath Mummery şunları söylüyor: "Bu, çok heyecan verici yeni bir yön. Çalışmanın mikroglial aktivasyonu ile ilgili sağladığı bilgiler, Alzheimer hastalığında erken evrede güvenilir merkezi ve periferik klinik enflamasyon markerlerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak ve potansiyel olarak ilaçların yeni bir terapötik hedef üzerindeki etkisini değerlendirmeye yönelik araçlar sağlayacaktır."

Teva'nın Ar-Ge Başkanı ve Baş Bilim Sorumlusu Doktor Michael Hayden şunları söylüyor: "Mikroglial aktivasyona odaklanma, çoğu nörodejeneratif hastalık için yeni bir ilgi konusu terapötik alanın ve potansiyel olarak hastalık modifikasyon tedavileri üzerinde çok büyük etkinin müjdecisidir." PADMMA çalışmasının açık translasyonel değeri vardır. Erken hastalıkta beyin enflamasyonunun rolünün daha iyi anlaşılması, terapötik çalışmaları daha iyi bilgilendirebilecek ve potansiyel olarak yeni terapötik seçeneklerin kapısını açabilecek daha iyi biyomarkerlerin geliştirilmesini sağlayabilir."

Çalışma, Dr Mummery'nin Klinik Çalışmalar liderliğini yaptığı Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) Demans Araştırma Merkezinde (DRC) ve liderliğini PADMMA çalışmasında Ortak Araştırmacı da olan Dr Vincenzo Libri'nin yaptığı Leonard Wolfson Deneysel Nöroloji Merkezi (LWENC) Klinik Araştırma Tesisinde (CRF) yapılacaktır. Görüntüleme, Imperial College Londra, Görüntüleme Bilimleri Merkezinde Imanova tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu benzersiz çalışma, İsrail'deki Britanya Büyükelçiliği'nde BK İsrail Teknoloji Merkezi tarafından desteklenen, nörodejeneratif hastalıklarda paradigmayı değiştirme çabasıyla Teva, UCL ve Imanova'nın bir araya gelmesine yardımcı olan kapsamlı bir işbirliği çabasının sonucudur. İsrail'deki Birleşik Krallık Büyükelçisi David Quarrey şu sözleri söylemiştir: "Teva'nın Birleşik Krallık'taki araştırmalarını derinleştirmeyle ilgili multi milyonluk taahhüdünün bir parçası olan bu projeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Yıllar içinde, Teva Birleşik Krallık'ın dünya standartlarındaki tıbbi araştırma kurumlarının büyük bir iş ortağı olduğunu kanıtlamıştır. BK İsrail Teknoloji Merkezi, her iki ülkede ve dünya çapında hastaların yararı için yenilik alanında daha fazla ikili işbirliği oluşturma konusunda kararlı olmayı sürdürmektedir."

PADMMA Çalışması Hakkında

Alzheimer Hastalığında Merkezi Mikroglial Aktivasyon Markerlerinin Pilot Boylamsal Çalışması (PADMMA), Hafif Bilişsel Bozukluk (MCI) ile prodromal AH veya hafif AH olan kişilerde PET görüntüleme ve BOS ve periferik enflamasyon markerlerinin karşılaştırması yoluyla MSS mikroglial aktivasyon prevalansı ve modelinin değerlendirileceği 20 hastada yapılan iki yıllık bir çalışmadır. Toplam çalışma süresi 2 yıl olacak ve 1 yıl çalışmaya hasta alma dönemi olacaktır. Her katılımcı için çalışma süresi 12 aydır. Çalışma UCL Nöroloji Enstitüsü (IoN) ve UCLH Ulusal Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Hastanesinde (NHNN) DRC ve LWENC CRF arasında yürütülecektir. Dr Cath Mummery, Londra Üniversitesi Akademisi Hastanesi (UCLH), DRC'nin Bilişsel Bozukluklar Kliniğinde Danışman Nörolog ve Klinik Liderdir ve NIHR Queen Square Biyomedikal Araştırma Birimi (BRU) ve NIHR UCLH BRC (Biyomedikal Araştırma Merkezi) tarafından desteklenmektedir. Dr Vincenzo Libri Danışman Klinik Farmakolog ve LWENC Başkanıdır.

Katılımcılar yalnızca tek bir merkezde, Londra Üniversitesi Akademisi Hastanesinde (UCLH) çalışmaya kaydedilecek ve Demans Araştırma Merkezi bilişsel bozukluklar kliniği, Ulusal Sağlık Araştırması Enstitüsü (NIHR) klinik araştırma ağı (CRN) ve BK Demans Kaydı ve JDR'den (Join Dementia Research) alınacaktır.

UCL Tesisi Hakkında

Ulusal Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Hastanesinde (NHNN) bulunan Demans Araştırma Merkezi (DRC), Birleşik Krallık'taki önde gelen demans klinik araştırma merkezlerinden biridir. DRC, UCL Nöroloji Enstitüsünde Nörodejeneratif Hastalıklar Departmanının parçasıdır ve NHNN/UCL'de bulunan NIHR QS Demans Biyomedikal Araştırma Birimi (BRU-D) ile yakın bağlantı içindedir. BRU, genç başlangıçlı ve ailesel demanslara odaklanmakta ve yeni tanılar ve yeni tedaviler geliştirmeyi amaçlamaktadır. UCLH BRC, hastalık mekanizmalarını anlamak ve terapiler geliştirmek için derin fenotipleme ve genotipik verilerin kullanılmasının amaçlandığı nörobilim programıyla deneysel tıp alanına odaklanmaktadır. LWENC-CRF, UCL Nöroloji Enstitüsünde translasyonel araştırma klinik merkezidir ve geniş bir nörolojik ve nörodejeneratif hastalıklar yelpazesinde önde gelen klinisyenler ve bilim insanlarının uzmanlığını bir araya getirir. Bu, laboratuvar tabanlı araştırma ve klinik uzmanlık arasında önemli bir köprü görevi görür ve UCL'de yüksek kalitedeki klinik araştırma çalışmalarının desteklenmesinde önemli bir varlıktır.

Ek bilgiler:

Bilişsel Bozukluklar Kliniği http://www.uclh.nhs.uk/ourservices/servicea-z/neuro/cdc

Dr Mummery: https://www.uclh.nhs.uk/OurServices/Consultants/Pages/DrCatherineMummery

Demans Araştırma Merkezi: www.ucl.ac.uk/drc

Leonard Wolfson Deneysel Nöroloji Merkezi:www.ucl.ac.uk/LWENC

Dr Libri: https://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/profile?upi=VLIBR29

Beyin Araştırma Birimi www.ucl.ac.uk/bru

Imanova: www.imanova.co.uk/

BK İsrail Teknoloji Merkezi:

Nörodejeneratif Hastalıklar Hakkında

Nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer hastalığı, Huntington hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi) yıkıcı bozukluklardır. Bu hastalıklar, hastaların yaşamlarını ve ailelerinin yaşamlarını aşamalı olarak yok eder. Nörodejeneratif hastalık terimi, esasen beyindeki nöronları etkileyen çeşitli bozuklukları kapsar. Nöronlar, beyin ve omuriliği içeren sinir sisteminin yapı taşlarıdır. Nöronlar normalde kendi kendine yeniden oluşmaz veya yenilenmez, bu nedenle, hasar gördüklerinde veya öldüklerinde kayıp kalıcı olur. Nöronların kaybı, sinir hücrelerinin progresif dejenerasyonu ve/veya ölümüyle sonuçlanarak hareket (hareket bozuklukları olarak adlandırılır) veya zihinsel fonksiyon (demanslar olarak adlandırılır) sorunlarına yol açar.

Nörodejeneratif hastalık prevalansı artmaktadır (insanlar daha uzun yaşamaktadır ve yaşlı popülasyonlar genel popülasyonun giderek artan bir oranını temsil eder). Bu, toplumun en büyük zorluklardan biridir. Demans yönetiminin küresel maliyeti önemli boyuttadır ve giderek artmaktadır. Alzheimer Derneğine göre, ABD'de şu anda Alzheimer hastalığı tanısı konmuş 5.3 milyon kişi mevcuttur ve bunun ABD ekonomisi için maliyeti yılda 220 milyar dolardan fazladır (http://www.alz.org/facts/). Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre dünya genelinde demans ile yaşayan insanların sayısının 40 yıldan kısa bir süre içinde üç katına çıkarak 115 milyona ulaşması öngörülmektedir. ABD'de Parkinson hastalığının ekonomik yükü 2010 yılında 14.4 milyar ABD doları olmuştur. ABD'de yaklaşık 1 milyon kişide (dünya genelinde 5 milyon kişi) Parkinson hastalığı olduğu tahmin edilmekte ve hastalığın prevalansının 2030 yılına kadar iki katına çıkması beklenmektedir*. Dünya genelinde HA vakalarının sayısının da 2019 yılına kadar %5 oranında artması beklenmektedir**.

Nörodejeneratif olarak sınıflandırılabilecek geniş bir hastalık yelpazesi bulunmaktadır. Bazıları çok nadirdir, ancak tümünün önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle, bu alanda devam eden çalışmaların önemli bir odak noktası nörodejeneratif hastalıklarda ilaç geliştirme için paylaşılan hedefler potansiyeli sunabilecek konverjan patojenik yolların tanımlanmasıdır.

* Dorsey, E. R., Constantinescu, R., Thompson, J. P., Biglan, K. M., Holloway, R. G., Kieburtz, K., Marshall, F. J., Ravina, B. M., Schifitto, G., Siderowf, A. ve Tanner, C. M. (2007). 2005'ten 2030 yılına kadar en kalabalık ülkelerde Parkinson hastalığı olan kişilerin öngörülen sayısı. Nöroloji 68(5): 384-386

** Karar Kaynakları Raporu: Huntington Hastalığı (21 Haziran 2013'te güncellenmiştir)

Teva Hakkında

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE ve TASE: TEVA), her gün milyonlarca hastaya yüksek kaliteli, hasta odaklı sağlık bakımı çözümleri sunan önde gelen bir global farmasötik şirketidir. Merkezi İsrail'de bulunan Teva, neredeyse tüm terapötik alanlarda geniş bir jenerik ürünler yelpazesi üretmek için 1000'in üzerinde molekülden oluşan portföyünü güçlendiren dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisidir. Özel ilaçlar alanında, Teva ağrı dahil olmak üzere merkezi sinir sistemi bozukluklarına yönelik yenilikçi tedavilerde dünya lideri konumunun yanı sıra güçlü bir solunum ürünleri portföyüne sahiptir. Teva, ilaç geliştirme yetkinliklerini cihazlar, hizmetler ve teknolojilerle birleştirerek karşılanmamış hasta ihtiyaçlarına çözüm bulmanın yeni yollarını bulmak üzere global araştırma ve geliştirme bölümünde jenerik ve özel ilaç yetkinliklerini entegre eder. 2014 yılında Teva’nın net geliri 20.3 milyar dolar olmuştur. Daha fazla bilgi için, www.tevapharm.com adresini ziyaret edin.

1995 ABD Özel Menkul Değerler Dava Reformu Kanunu çerçevesinde Teva'nın Güvenli Liman Beyanı:

Bu açıklama, yönetimin mevcut inançlarına ve beklentilerine dayanan ileriye yönelik ifadeler içermektedir ve gelecekteki sonuçlarımız, performansımız veya başarılarımızın ileriye yönelik bu ifadelerle açıklanan veya ima edilen sonuçlar, performans veya başarılardan önemli ölçüde farklı olmasına yol açabilecek bir dizi bilinen ve bilinmeyen riskleri ve belirsizlikleri kapsamaktadır. Bu farklara yol açabilecek veya katkıda bulunabilecek önemli faktörler şunlarla ilgili riskleri içerir: ilave ilaç ürünleri geliştirme ve ticarileştirme kapasitemiz; başta Copaxone® olmak üzere özel Odağımız için rekabet (oral olarak uygulanan alternatiflerin yanı sıra yakın bir tarihte piyasaya sürülen Sandoz ürünü gibi jenerik eşdeğer ürünlere ilişkin rekabet dahil) ve kullanıcıları 40 mg/mL versiyonumuza geçirmeye devam etme ve hastaları bu versiyonda tutma kapasitemiz; uygun satın alma hedeflerini veya lisanslama fırsatlarını tanımlama ve bunlar için başarılı bir şekilde teklif verme (Allergan'ın jenerik faaliyetleri ve Rimsa'ya ilişkin beklemede olan satın alımlarımız gibi) veya satın alımları tamamlama ve entegre etme kapasitemiz; devam eden FCPA soruşturmaları ve ilgili konulardan kaynaklanan önemli para cezaları, cezalar ve diğer yaptırımlar ve diğer olumsuz sonuçların olasılığı; özel ürünler ve diğer ürünlerden oluşan ürün potansiyelimiz için sarf edilen araştırma ve geliştirme çabalarından beklenen sonuçları alma kapasitemiz; faaliyet maliyetlerimizi maliyet azaltma programımız tarafından amaçlanan ölçüde ve zaman çerçevesinde azaltma kapasitemiz; herhangi bir imalat veya kalite kontrol sorununun kaliteli üretim konusunda itibarımıza ne ölçüde zarar verdiği ve maliyetli iyileştirme gerektirdiği; ABD ve Avrupa’da patent sulh sözleşmelerimizde artan hükümet incelemesi; kur dalgalanmaları ve kısıtlamaların yanı sıra kredi risklerine olan maruziyetimiz; patentlerimiz, gizlilik anlaşmalarımız ve uzmanlık ilaçlarımızın fikri mülkiyet haklarını korumaya yönelik önlemlerin etkililiği; sağlık düzenleme ve ilaç fiyatlandırma, geri ödeme ve kapsam alanındaki reformların etkileri; başta özel ilaç Odağımız için olmak üzere satış ve pazarlama uygulamalarına ilişkin hükümet soruşturmaları; siyasal ya da ekonomik istikrarsızlık, büyük düşmanlıklar veya terör eylemlerinin dünya genelindeki önemli faaliyetlerimiz üzerindeki olumsuz etkileri; tedarik zincirimizde kesintiler veya karmaşık imalat proseslerimizi olumsuz şekilde etkileyen dahili veya üçüncü taraf bilgi teknolojisi sistemleriyle ilgili sorunlar; bilgi teknolojisi sistemlerimizde önemli kesintiler veya verilerimizin güvenliğinin ihlalleri; jenerik Odağımız için diğer farmasötik şirketlerinin rekabeti ve artan hükümet fiyatlandırma baskılarının sonucu olarak rekabet; özel farmasötik işlerimiz için daha büyük kaynaklara ve kapasiteye sahip şirketlerin rekabeti; distribütörlerimiz ve müşterilerimizin devam eden konsolidasyonunun etkisi; önemli yeni jenerik ürünler için ABD pazar münhasırlığını elde etmeyle ilgili fırsatların azalması; bekleyen patent hukuk davalarının nihai olarak sonuçlanmasından önce ABD, Avrupa ve diğer pazarlarda jenerik ürünlerin satışının potansiyel sorumluluğu; sigorta kapsamına girmeyen ürün sorumluluğu davalarına potansiyel olarak maruz kalmamız; kilit personeli işe alamama veya şirket bünyesinde tutamama veya ilave idari ve yönetici yetenekleri şirket bünyesine çekememe; karmaşık Medicare ve Medicaid raporlama ve ödeme yükümlülüklerine uyamama; maddi olmayan duran varlıklar, şerefiye ve mülkiyet, kuruluş ve donanım ile ilgili önemli değer düşüklüğü zararı; artan temayül etkileri ve bunun sonucunda sermaye piyasalarına erişime olan bağlılığımız; vergi yükümlülüklerimizde potansiyel olarak önemli artışlar; hükümet programları veya vergi kârlarının feshi veya sona ermesinin veya işlerimizde değişikliğin genel efektif vergi oranımız üzerindeki etkisi; patent kanunlarında Odağımızi en verimli şekilde imal etme kapasitemizi olumsuz olarak etkileyebilecek varyasyonlar; çevresel riskler ve 31 Aralık 2014’te sonlanan yıl için Form 20-F’de Yıllık Raporumuzda ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile diğer dosyalarımızda tartışılan diğer faktörler.

Businesswire.com'da kaynak versiyonunu görüntüleyin: http://www.businesswire.com/news/home/20151119005738/en/

Kaynak: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
IR:
ABD
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
Ran Meir, 215-591-3033
veya
İsrail
Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656
veya
PR:
İsrail
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
veya
ABD
Denise Bradley, 215-591-8974
Nancy Leone, 215-284-0213