Teva'da Biyolojik Ürünler

Biyofarmasötik tedaviler, bir çok hastalığın tedavi edilme şeklini değiştirdi. Bu tedaviler, çeşitli koşullar altında hastalar için sonuçları bakımından devrim yarattı ve yaratmaya da devam ediyor. Teva, bu dikkate değer ilaçların tam potansiyelini ortaya çıkarmak için çok çalışıyor.
Erişimi ve Sonuçları İyileştirme

Bunu düşük maliyet, yenilik ve iyileştirilmiş tedavi sonuçları aracılığıyla önemli ilaçlara erişimi artırarak yapmayı amaçlıyoruz. Amacımız, yeni hedefleri ve yolakları temel alarak yeni biyofarmasötikler keşfedip geliştirerek hastalara yeni umutlar vermektir. Kısacası, uzman olduğumuz ana terapötik alanlarla uyumlu yenilikçi Biyolojik ürünler, Biyoüstünler ve Biyobenzerlerden oluşan dengeli bir portföy oluşturmak için çalışıyoruz.

Başarıların Devamını Getirme

ABD'de) ve Avrupa'da biyolojik ürünleri piyasaya vererek biyolojikler konusunda başarılmızı kanıtladık. Temel içgörüleri, yeni ve oldukça farklı tedavilere dönüştürerek bu başarını devamını getirmeyi planlıyoruz. Biyolojik ürünler ürün hattımız, hem yeni monoklonal antikor terapötikleri hem de albümin füzyon teknolojisine dayalı programlar dahil olmak üzere çeşitli geliştirme aşamalarında olan birden fazla ürün adayı içermektedir.

Yeni Biyolojik Ürünler

Çeşitli hastalıkların tedavisi için yeni biyofarmasötik ürünlerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini sürdürüyoruz. Tescilli yeni teknolojiler ve valide edilmiş hedefler kullanarak ana terapötik alanlarla uyum sağlayan yeni ilaç adayları geliştiriyoruz. Merkezi sinir sistemi ve ağrı rahatsızlıkları alanında çalışmalarımız kronik ve yüksek sıklıkta gerçekleşen epizodik migreni önlemek için anti-CGRP monoklonal antikor geliştirmeye odaklıdır. Solunum alanında, astım alevlenmesi için bilinen yolları engelleyerek enflamatuvar süreçleri azaltma üzerinde çalışıyoruz. Biyolojik ürünler keşif grubumuz aynı zamanda antikorların özgünlüğünü ve uygulanmasını, özellikle merkezi sinir sistemi (MSS) hedefleriyle ilişkili olarak etkilerini maksimum düzeye çıkartacak şekilde geliştirmek için tasarlanmış platformlar ve teknolojiler üzerinde de çalışıyor.

Reslizumab

Reslizumab, interleukin-5'e (IL-5) karşı kullanılan araştırma aşamasında, insansı bir monoklonal antikordur (mAb). IL-5'in, bazı alerjik hastalıklarda rol alan enflamavatuar beyaz kan hücreleri eozinofillerin olgunlaşmasında, büyümesinde ve kimyasal yönelmesinde (hareketinde) önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Reslizumab, eozinofilik astımı olan hastalarda Faz III klinik geliştirme programını tamamladı ve bu ürünü 2015 yılında onay için düzenleyici makamlara göndermeyi umuyoruz. Solunum programımız hakkında daha fazla bilgi alın >

TEV-48125

TEV-48125, migrende iyi valide edilmiş bir hedef olan kalsitonin gen ilişkili peptide (CGRP) bağlanan monoklonal bir antikordur. Şu anda epizodik ve kronik migrenin önlenmesi için Faz IIb klinik araştırma aşamasındadır. Migren programımız hakkında daha fazla bilgi alın >

Biyoüstünler

Ar-Ge grubumuz ayrıca çeşitli terapötik kategorilerinde yeni nesil peptid ve protein bazlı terapötikler geliştirme konusunda öncülük etmektedir. Hedeflerimiz geliştirilmiş etkililik, azaltılmış dozaj sıklığı ve iyileştirilmiş hasta güvenliği ve rahatıdır. Gelişmiş teknoloji platformlarının kullanımıyla, kompleks üretim proseslerini optimize etme zorluğunu karşılarken mevcut biyofarmasötiklerin kullanımını geliştirebilir ve genişletebiliriz.

Farklılaştırılmış Biyobenzerler

Biyobenzer ilaçlar geliştirme konusunda lideriz. Markalı biyolojik ürünlerin jenerik ürünlerine eşdeğer olan Biyobenzerler, hastaların ve sağlık sistemlerinin yüksek maliyetli ilaçlara daha ulaşılabilir bir düzeyde erişmesini sağlar. Ar-Ge grubumuz Biyobenzer geliştirme konusunda seçici bir yaklaşım benimsemiştir ve bu ilaçları ihtiyacı olan hastalar için ulaşılabilir yapma konusundaki kararlılığımıza yönelik yeni düşüncelerimizi uygulamaktadır.